A-Z list
Tri Âm The Movie: Người Giữ Thời Gian (2023) Trailer
Watch

Tri Âm The Movie: Người Giữ Thời Gian (2023)

Tri Âm The Movie: Người Giữ Thời Gian (2023)

106 phút

Country: Việt Nam

Director: Mỹ TâmTạ Nguyên Hiệp

Genres: Tài Liệu

3.35/ 5 11 votes
Movie plot

Mỹ Tâm sẽ phác họa chân thực toàn bộ những diễn biến tâm lý và cảm xúc vui buồn, khó khăn cùng những thăng hoa trong suốt quá trình thực hiện Liveshow Tri Âm lịch sử bằng những thước phim quý giá được quay lại trong 2 năm.

Show less...